Charakteristika MŠ

V roce 2013 proběhla v rekordním čase(2,5 měsíce)rozsáhlá rekonstrukce. 

Kromě zateplení budovy, výměny oken, byla pozměněna dispozice vnitřních prostor,

čímž došlo ke zvětšení jak šatny, tak umývárna a toalet.

V současnosti navštěvuje MŠ 38 dětí z Ústí, Horních a Dolních Těšic, Hranic a Všechovic.

 

Nabízíme:

- prostředí, které podporuje rozvoj dítěte

- individuální přístup

- práci s předškolními dětmi metodou dobrího startu

- tématické slavnosti v průběhu celého roku

- podporu a rozvoj samostatnosti prostřednictvím práce s montessori pomůckami

- pobyt na čerstvém vzduchu s využitím zahrady i rozsáhlého sportovního areálu

- návštěvy divadelních představení

- výuku anglického jazyka pro předškolní děti zábavnou formou

- možnost účasti na plaveckém nebo lyžařském kurzu

- účast rodičů na životě školy

- vstřícné, kreativní pedagogy

- účast v soutěžích s hudebním, výtvarným či sportovním zaměřením

 

Co je pro nás důležité:

- podporovat všestranný rozvoj dítěte s respektováním individuality a osobnosti

- spolupracovat s rodiči, základní školou a obcí

- vytvářet vlídné prostředí s domácí atmosférou