Informace o škole

 
Základní škola a mateřská škola Ústí zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.
Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.
Správce OÚ: ZŠ a MŠ Ústí, okres Přerov, příspěvková organizace,
sídlo: Ústí 53, 753 01 Hranice, IČ: 70990140, DS: 3gzmiqk, telefon: 581621352, e-mail: zsmsusti@email.cz
Pověřenec pro OÚ: Tomáš Bíbrlík, e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz, tel. 777 698 876, úřední dny: Pondělí až Pátek – 8:00 až 16:00