1. třída (1. a 2. ročník) 

Mgr. Zdenka Knotková, třídní učitelka

konzultační hodiny: každá středa 13,00-14,00

Užitečné odkazy vhodné na procvičování probíraného učiva:
https://www.umimecesky.cz/
https://www.umimeanglicky.cz/
https://www.umimematiku.cz/