ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Ve čtvrtek 5.4.2018 proběhl ve škole zápis do 1. třídy. K zápisu přišlo se svými rodiči i sourozenci celkem 15 dětí. Zápis u všech dětí probíhal hravou formnou, nakreslili postavu a zkoušeli napodobit psací písmo, povídali si s paní učitelkou a rozhovorem byla zjišťována úrověn slovního vyjadřování, matematických představ a zvládnutí základní orientace v různých směrech. Všechny děti se k zápisu a do školy velmi těší a v takovéto velmi natěšené atmosféře probíhal celý zápis. Také paní učitelky měly z dětí radost a tak je mohly odměnit drovnými dárky.

Děkujeme všem rodičům, že pro své dítě zvolili naši školu a na všechny děti se už velmi těšíme!

 

VODA = ŽIVOT

Ve čtvrtek 22.3.2018 na světový den vody jsme pro žáky uspořádali projektový den na téma Voda = život. Žáci během dopoledne absolvovali 3 setkání, která se všechna týkala vody a společně s učitelkami přemýšleli o mnoha tématech - voda v přírodě, koloběh vody, spotřeba vody, skupenství vody, chemické složení vody, voda v lidském těle, druhy vody, šetříme vodou, voda v českém jazyce, v textech, písních atd. Zárověň své znalosti prokazovali v pracovních listech nebo při plnění úkolů na interaktivní tabuli. Za ně pak získávali "kapičky". Protože byli všichni velmi úspěšní, podařilo se jim získat právě tolik kapiček, které byly potřeba k tomu, aby škola přispěla Unicef zakopením 1 balení tablet na čištění vody jako pomoc dětem do Afriky. 
Odpoledne jsme se vydali na průzkum vody do blízkosti školy, učili jsme se hledat vodu na mapě, poznávali jsme názvy potoků a řeky, které protékají v Ústí a zároveň jsme si přinesli pár vzorků na sledování pod mikroskopem. 
V družince pak žáci prováděli různé zábavné a poučné pokusy s vodou.
 
 
 
 

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU